Dag 037: Growyn – sökmotor som växer

december 14, 2010 § Lämna en kommentar

I min strävan att bli googlefri måste jag också hitta alternativ.

Som sökmotor har jag nu börjat använda Growyn. Den känns som ett alternativ med potential. Den drivs av en ideell förening och hela deras vinst som sökmotorn genererar doneras till förmån för miljöprojekt.

Så här låter det i ett utdrag ur Growyns policydokukument:

Etik
Den ideella föreningen Growyn arbetar aktivt för att göra gott och på samma sätt väntar vi oss att våra sponsorer och partners intar ett stort ansvar i arbetet med att lösa de allvarliga utvecklingsproblem som världen står inför. Det är därför av stor vikt att våra företagspartners och sponsorer i sin verksamhet respekterar de mänskliga rättigheterna och tar miljöhänsyn genom att ha utarbetade policyn. Verksamheten skall givetvis följa gällande nationella och internationella lagar och regler, såväl i Sverige som i andra länder där företaget är verksamt. Det är också viktigt att de i en vidare mening agerar etiskt ansvarsfullt.

Ansvar gentemot samhället
Det bästa bidraget vi kan ge till social och ekonomisk utveckling är att sköta vår verksamhet professionellt och lönsamt.
Att sköta verksamheten som en ansvarstagande medlem i vårt samhälle och handla i enlighet med lagar, sedvänjor och behov i de länder där vi är representerade, och att uttrycka vårt stöd och visa respekt för skyddet av internationellt vedertagna mänskliga rättigheter och miljölagar. Målet med vårt arbete är att aktivt medverka till en hållbar utveckling.

Miljö och hälsa
Vi donerar hela vår vinst från sökmotorn till förmån för miljön, men miljön är också ett fokus som genomsyrar hela verksamhetens filosofi. Vi arbetar hårt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och försöker vi ständigt att förbättra omsorgen om miljön.

Läs om alla Growyns etiska riktlinjer här

Det är stora ord och jag hoppas att de är starka och strävsamma nog att kunna efterleva dessa.

Extra intressant är formuleringen kring att man ska ”…sköta verksamheten som en ansvarstagande medlem i vårt samhälle och handla i enlighet med lagar, sedvänjor och behov i de länder där vi är representerade…” Det är en punkt där konkurrenten google har en bit kvar, hårt toppstyrda som de är av en amerikansk företagskultur som ibland verkar utgå från en helt annan världsuppfattning än vår.

Annonser

Dag 020: Google booze cruise

november 27, 2010 § 1 kommentar

Lystring goott folk!

Jag har kommit över unikt material från övervakningskamerorna ombord på Tallinkbåten M/S Romantika under en kryssning till Riga tidigare i år.

Googles stockholmskontor kände att de behövde lämna hoppborgen på Kungsbron 2 och leka av sig lite på en birapråm över Östersjön.

Vad de inte visste var att dontbegoogles öga ser allt och nu alltså lyckats snooka fram detta unika bildmaterial.

Enligt min källa visar bilderna hur den multilinguala (nåja) nattklubbsvärdinnan ombord piskar upp partystämningen när en av kontorets anställda hyllas på sin födelsedag.

Tyvärr är bildkvalitén inte vad man kan önska men det ryktas att google ska ta tag i den biten så fort de tar över driften av Tallinks övervakningssystem. De kommer då också att lägga in en funktion som automatiskt suddar ut ansiktena på alla googleanställda som råkar fastna på bild. Detta av hänsyn till den personliga integriteten, som google är så kända för att värna om.

Dontbegoogle stämmer in i hyllningskören med ett trefaldigt hoorra, hoorra, hoorra.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade googlefridontbegoogle.